Journalism education and tips for journalists

Friday, October 22, 2004

Behöver en ledare ge kontext? (forts)

Det kanske är Dr. Gonzos fel, men Per G är ute och cyckla (i hans alkaholdränkt tillstånd en livsfarlig äventyr *S*).

Vi har inte samma syn på nyhetsjournalistiken.
Nar han säger att ”däremot finns det skäl att återge motståndarens argument på NYHETSPLATS” blir jag förbryllad.
I min värld har inte nyhetsjournalister ”motståndare”. De ska försöka, utan tolkningar, ge en korrekt faktaåtergivning. Det är bl.a. just det som är nyheter. Alla kan ha en åsikt, men få har ny information. Journalister förse samhället med information, ledarsidorna med åsikter och ideologi. (Ja, jag vet att det är något idealiserat men va fan). Det är därför nyheter är oftast mer intressanta än kommentarer.

Det är på ledarsidorna som kommentarerna och åsikter ska förekomma. Och självklart finns det ”inga anledningar för en nyliberal tidskrift att presentera sosse-argument på ledarsidan”.
Men som jag skrev i inlägget, finns det inte hellre något skäl att medvetet missrepresentera motståndarens argument.
Jag är helt för ideologisk kamp. Jag tror stenhårt på olika tidningars rätt att polemisera mot motståndarna på ledarsidorna.
Men om man pådyvlar motståndarna en åsikt de inte har eller framställer deras argument på ett felaktig sätt så att de egna ideologiska motargument ter sig starkare, då bedriver man inte ideologisk kamp utan feg och lögnaktig propaganda. Och det bör inte hör hemma i seriös journalistik. (Nej, jag tycker int att Michael Moore är journalist)

Kommer jag att övertyga Per? Antagligen inte. Kan vara svårt med en man som ser Gud i Gudmundson som ett tecken på ofelbarhet.

1 Comments:

 • Du har rätt, Mark, på punkten att man inte ska skriva när man druckit alkohol.

  Och vi är helt överens om att att journalistik på nyhetsplats alltid ska sträva efter objektivitet, och alltid försöka redovisa bägge parters främsta argument. Även om tidningens politiska linje säger något annat.

  Men vi är inte överens när det gäller ledarsidans redovisningsansvar. Jag tycker att det är helt rimligt att en ledarsida bedriver "propaganda" i en demokrati.

  Och jag uttryckte mig slarvigt om nyhetsdelen: när jag skrev "fiende", så menade jag motståndare till ledarsidans linje, inte till den enskilde journalistens linje.

  För att ytterligare komplicera frågeställningen kan jag dessutom tillägga att nyhetsjournalister dock har fiender. Jag, som jobbar på svt, har exempelvis som uppdrag att försvara demokratiska värderingar, vilket förhindrar mig från att exempelvis representera nazisternas främsta argument (och det har jag absolut inget problem med, för övrigt).

  Slutligen: Kreiss får hitta bättre sak-argument om han vill övertyga mig om att Bergström är vilseledande. Det faktum att Bergström inte redovisat Kerrys goda skäl att föra sin politik räcker inte.

  By Blogger Gudmundson, at 2:28 AM  

Post a Comment

<< Home