Journalism education and tips for journalists

Thursday, October 21, 2004

Behöver en ledare ge kontext?

I sina kommentarer till Daniel Kreiss genomgång av Hans Bergströms ledare om Kerry skriver Per Gudmundson:
Självfallet saknar en ledartext "kontext" som skulle gynna den ideologiska motparten, men det är ju inte lögn. Det är argumentation[…].
och
What you prove is that Bergström misses out on the "context" side, but that is actually what editorials do (I would get angry if my "right-wing" paper spent it´s precious opinion pieces on producing lefty arguments)

Så, vad har en ledarskribent för uppgift?
Eftersom de skriver på den opinionsbildade delen av tidningen, har de rätten ( tom skyldigheten) att frångå det objektivitetsideal som ska prägla nyhetssidorna.
Men det är just den opinionsbildade uppgiften som stärker kravet på korrekthet och kontext. Deras texter bör innehåller tillräckligt med backgrund, analys och kontext för att ge läsaren en möjlighet att bilda sig en rimlig uppfattning om företeelsen i fråga.

Per Gudmundsons tes om ledarskribenter som politiska propagandister kan tänkas hör hemma i partipress-systemet, men DN kallar sig oberoende och hävdar att de står för "det öppna samhällets grundläggande värden, däribland upplyst förnuft", samt "slår vakt om objektivitet och en oberoende verksamhet på alla plan".

Ledarsidorna har en uppgift att ge deras läsare den information och de verktygen de behöver för att komma till en resonerande och rimlig slutsats. Naturligtvis utifrån skribentens egna tolkningar och värderingar, men lika naturligt borde det vara att inte medvetet missrepresentera motståndarens argument. Och det är just detta missrepresentation som Kreiss blottlägger i sin genomgång.

I sin avhandling om ledarsidorna skriver Lars Nord:

Det ideala offentliga samtalet består såväl av en kritisk diskussion kring företrädda åsikter som en öppenhet och en vilja att pröva nya uppfattningar. I en sådan demokratisyn bör således ledarna vara såväl opinionsbreddande som opinionsfördjupande
Jag håller med. Men kanske inte Per Gudmundson?

2 Comments:

 • Nej, nej, nej!!!

  Mark Comerford påstår - och sannolikt är han hög på lim, för annars är det inte begripligt - att det är ledarskribentens "uppgift att ge deras läsare den information och de verktygen de behöver för att komma till en resonerande och rimlig slutsats".

  Och då sammanblandas ledarskribentens polemiska stil med nyhetsjournalistikens. Och det är fel, för det finns naturligtvis inga anledningar för en nyliberal tidskrift att presentera sosse-argument på ledarsidan - däremot finns det skäl att återge motståndarens argument på NYHETSPLATS. Men det är ju en helt annan plats i blaskan, och en helt annan sak!

  Det begriper alla.

  Låt mig utveckla mitt resonemang; Comerford, som jag tror är lektor i journalistik, anser, om jag förstått frågan korrekt, att varje tidning, oavsett ägarförhållanden, alltid har som plikt att föra en *nyanserad* debatt, och visa även motståndarens argument.

  "Ledarsidorna har en uppgift att ge deras läsare den information och de verktygen de behöver för att komma till en resonerande och rimlig slutsats."

  Mitt resonemang är det motsatta. Jag anser att det måste finnas skäl för att äga och driva en tidning. Jag anser att ägaren, om det inte går att bedriva blaskan med vinst, åtminstone ska få föra fram sin samhällssyn. Alltså måste ägaren få bedriva onyanserad polemik.

  Jag anser att olika tidningars ledarsidor ska driva olika linjer. Jag anser att en mångfald av ägare garanterar att olika åsikter kommer till tals.

  Comerford anser att "oberoende" tidningar ska vara befriade från ställningstagande - men det beror sannolikt på att han missat vad termen betyder; "oberoende" betyder att man inte följer partilinjen. Det har inget att göra med objektivitet.

  Allt detta ger till följd att olika besserwissrar inte ska lägga sig i vilken åsikt som uttrycks av exempelvis ledarsidan på Mora Tidning. Tvärtom är det önskvärt att Mora Tidning för ett helt annat resonemang än Norrländska Social-Demokraten.

  Men.

  I Comerfords och Kreiss´ idealsamhälle driver bägge tidningarna samma resonemang, därför att de har som mål att föra en objektiv spegling av debatten. Är det bra?

  Eller?

  Men då tolkar jag de bägge debattörerna hårt. Visst. Det beror väl på att jag anser att man ska bedriva polemik i texterna, och inte söka samförstånd.

  Comerford och Kreiss förespråkar en reglering av pressetiken som innebär att olika åsikter får svårare att uttryckas. Det är fel.

  Och det finns många anledningar.

  Och eftersom jag, bortsett från att vara en hysterisk debattör och besserwisser, dessutom är ett geni, så har jag svårt att tro att de har rätt. Det är jag som har rätt. Helt objektivt.

  (written in a drunken haze - as if you didn´t know...)

  By Blogger Gudmundson, at 1:24 AM  

 • Forget the latter part of my comment - I got drunk halfway through!

  By Blogger Gudmundson, at 1:38 AM  

Post a Comment

<< Home