Journalism education and tips for journalists

Tuesday, October 19, 2004

Våldsskildringsrådet byter namn till Medierådet
och öppnar samtidigt sin nya webbplats: www.medieradet.se

Medierådet arbetar med frågor om mediepåverkan med särskild inriktning på barn och unga. Arbetet gäller alla rörliga bildmedier; film, TV, video, datorspel och Internet. Medierådet ger kontinuerligt ut rapporter och annan information om medieutveckling, påverkan och barns och ungas mediesituation. Rådet följer även den forskning som sker inom området.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home