Journalism education and tips for journalists

Thursday, November 11, 2004

Färre utländska studenter i USA

För första gången på 32 år minskade antalet utländska studenter i USA under läsåret 2003-2004. Det framgår av årets upplaga av publikationen ”Open Doors” som utges av amerikanska Institute of International Education. I förhållande till föregående år var nedgången 2,4 procent när det gäller grundutbildning. På post graduate-nivån låg den på närmare 10 procent. Totalt uppgick antalet utländska studenter till 572.509 varav 79.736 kom från Indien och 61.765 från Kina. Det största bortfallet av studenter är relaterat till dessa länder och en orsak till det minskande intresset för studier i USA kan vara att både Indien och Kina snabbt håller på att bygga upp sin utbildningskapacitet. Det tredje största landet i statistiken är Sydkorea. Därifrån kom förra året 52.484 studenter, en ökning på ett par procent. Det som mest oroar de amerikanska universiteten är nedgången på post graduate-nivån, en trend som kan tänkas fortsätta i takt med minskningen av antalet ansökningar till grundutbildning.
Se vidare: http://opendoors.iienetwork.org
[från Information från Högskoleverket: http://www.hsv.se]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home