Journalism education and tips for journalists

Monday, September 06, 2004

Käsarens nya kläder

Michael Moynihan

Jag var på Timbrosdiskussion om Peter Borgström, DN och plagierande igår kväll.
Michael Moynihan presenterade en mängd exempel påBorgströms plagieranden (övertygande och otvätydiga exempel i mitt tycke) samt DN:s reaktion.
Allt har bloggats av Moynihan, jag och många andra så jag lämna presentationen därhän.
Men avslöanden är verkligen av typen "kjesarens nya kläder". En utomstående som inte har socialiserats in i de rådande journalistiska normer påpekar en uppenbar problem och uppståndelsen bli stort.

Diskussion efteråt var intresant.
Attackarna på den "socialistiska" kulturredaktionen på DN och sossarnas "enparti-stat" var både väntade och trist.
Jag påpekade att medan Borgström är ett speifik DN-problem, är företeelsen "re-writandet" ett generellt problem för svensk journalistik, och att attakera DN utan denna insikt kommer att slå tillbaka. Sten i glashus osv.

Det verkligt intressanta var skillnaden i reaktionerna mellan de närvarande svenska och utländska journalister.
Bland svenska journalister var fördömanden på Borgströms agerande stark men förståelsen för rewrite-kulturen stor.
Update
Jan Wifstrand tar fram "vanligheten" i svaret till bloggen
blog.weil:

"Jag har aldrig beskyllt Moynihan för några särskilda politiska syften. Att andra har gjort det beror möjligen på att många undrat varför han gått oproportionerligt hårt fram mot just Borgström, då denna typ av missbruk är oerhört vanligt i mindre nogräknade medier än DN. Men hos oss är det såklart allvarligt, om än ovanligt. (I förrgår läste A-ekonomi i TV till exempel upp bitar ur DN utan att ange var upplysningarna kom ifrån, och sådant drabbar oss så gott som dagligen)."


Men bland de utländska journalisterna var förståelsn mindre än minimal.
Och chocken på DN-ledningens reaktion och vägran att be läsarna om ursäkt var stor.
En del frågade också hur andra journalister på DN kunde hålla tyst när deras integritet kommer att drabbas av Borgströms agerandet.
Som en av de närvarande, Daniel Kreiss, skriver på sin blog:
The second is the lack of response from professionals. If I were a journalist at DN, I would want to hold other journalists to high standards as a representative of my craft; the standards of journalists at other publicationsalso reflect upon me.


Det här kommer inte att försvinna. Tvärtom kommer den att växa som en varböld. Och DN kommer att få mängder av granskare nu.
Om inte det hela ska sluta i en kampanj från höger riktat mot DN måste problemet diskuteras på en principiel nivå. Och DN måste sluta agera med vad som bara kan upplevas som förakt mot läsarna.
Det kommer mera.....

1 Comments:

  • It would, of course, have been better if the sender had not been Timbro, but instead Publicistklubben or a similiar organisation.

    However. An environment that embraces irrationality, subjectivism, paralogism and rejects property rights is of course more likely to not deal hard with plagiarism.

    By Blogger Sebastian Weil, at 4:28 AM  

Post a Comment

<< Home