Journalism education and tips for journalists

Tuesday, September 21, 2004

Kammarrätten gav Journalisten rätt
(2004-09-21)

Som första tidning har Journalisten överklagat effekterna av den nya sekretessen för pass- och körkortsbilder. När redaktionen ville få ut en passbild på den avgående redaktionschefen på TV4 Nyheterna, Sven Irving, uppgav passregistrets personal att enda möjligheten att få ut bilder i enlighet med den nya lagen är om man har en skriftlig fullmakt från den omfrågade personen. Journalistens begäran avslogs därmed.

Men nu ger Kammarrätten i Stockholm passregistret och Rikspolisstyrelsen bakläxa. I en dom den 15 september upphäver rätten rikspolisstyrelsens avvisande beslut – och slår därmed fast att det inte är nödvändigt med en skriftlig fullmakt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home