Journalism education and tips for journalists

Friday, September 10, 2004

"Detta är inte journalistik!" kontinuerlig uppdatering

Kortaste (men bredaste svaret):
1) Journalistik är, empiriskt sett, allt redaktionellt innehåll, som en redaktion beslutar att sprida till sin publik.

2) Journalist är (enligt svensk lagstiftning och tolkning) var och en som beslutar sig för att offentligt yttra ett eller annat, för att nå en publik, stor eller liten. Potentiellt alltså: alla medborgare! (Jfr Börje Ramsbro-fallet, i HD-domen betr Ramsbros hemsida - som enligt HD inte bröt mot personuppgiftslagen, eftersom Ramsbro kunde sägas vara journalist då han öppet och personligt angrep Nordbankens direktörer på sin hemsida).

Längre svar skulle kvalificera begreppen förstås. Så att man ställde vissa kvalitetskrav på journalistiken. Eller markerade att uppenbara lögner, uppenbara förtiganden, uppenbara skevheter, eller uppenbar propaganda gör att stoffet faller utanför Journalistik med stort J.

Dock vill jag inte lansera ett journalistbegrepp som ställer kvalitetskrav på henne eller honom. Gillar inte yrkeskodex, kåranda osv. Yrket måste vara öppet för alla.
Håkan Lindhoff lindhoff@jmk.su.seJournalistik är att lyfta fram något ämne(nyhet/fakta/person/förhållande) som inte är känt och som leder till att publiken får vet något nytt och i bästa fall får nya
insikter.

Journalist är den som kan konsten att förmedla detta till en publik
på ett sådant sätt att det är opartiskt, begripligt, sakligt korrekt,
väcker intresse och helst också eftertanke och/eller förståelse.
Claes Johnsson johnsson@jmk.su.se


Spørsmålet ditt er stilt på en upresis måte.Spørsmålet bør heller stilles slik: Hvem kaller hvem en journalist?
Det finnes ikke noen kjernebetydning i et begrep. Bare avgrensninger mot andre begreper. Hvis man er sånn noenlunde strukturalistisk orientert i hodet. da. Det du har møtt er noen som ikke vil bli satt i bås med noe de ikke liker. Det skulle bare mangle, når man går så hardt ut som disse folka gjør. Alt annet ville vært flaut.For dem.

Det er en priviligert profesjon innblandet her. Den gir en noe gratis hvis man klarer å innordne seg deres merkelapp. Et slikt gode er selvfølgelig attråverdig. Sånt blir det kamp om.Derfor utspillene og forsøkene på utstøting.
Magne Lindholm
Høgskolelektor/assistant Professor
Høgskolen i Oslo/
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag


Jag tycker inte "Är detta journalistik?" är den viktiga frågan. "Är det sant?" "Är det välskrivet?", "Är det intressant?" är viktiga frågor. Definiononerna får inte binda skribetnerna. Gränsen till exemplevis historia elelr socialantropologi är ofta flytande, och det är bra. Däremot är det väsentliga att hålla gränsen gentemot skönlitteraturen. Gränsen till reklam och PR är också viktig, men där handlar det om sanningen. Ensidigheten gör att sådant kan ifrågasättas.
Torsten Thuren
JMK

...Journalistik är en teori om samhället. Journalistik är en diskussbärande kraft – inte nödvändigtvis homogen sådan, som fallet är med allt mer nationalistiska kultur- och sportjournalistik, samtidigt som allmän journalistik drar mot EU och det regionala hållet.
...Samtidigt blir journalistiken ett forum där man skapar identiteter – blir någon. Därav den nya kändisjournalistiken – som växer. ..
Se min internetforskning
Johanna Parikka Altenstedt, journalist
Fil lic i mediepedagogik

Vad är journalistik?
- En blandning av underhållning och samhällsstudier.

Vem är journalist:
- Den som kallar sig journalist och försörjer sig på journalistik eller gör regelbundna journalistiska insatser som gör avtryck i samtiden. Detta gäller oavsett var på skalan mellan underhållning och analys/samhällsstudier journalistens insatser är.
Paul Frigyes, reporter, tidningen Journalisten

- Alla massmediealster som gör anspråk på att vara journalistik är journalistik. Frågan om kvalitet har inte med definitionen att göra, det finns både god och dålig journalistik.
- Den som har en journalistutbildning och/eller arbetar som journalist är journalist. Det krävs alltså ett visst inslag av professionalitet (=institutionell legitimitet) för att producera journalistik.

Kristina Widestedt

JMK, Stockholms universitet0 Comments:

Post a Comment

<< Home