Journalism education and tips for journalists

Tuesday, September 21, 2004

Journalisten.se:
Journaliststudenter lär sig
starta produktionsbolag
(2004-09-20)
Nästa år kommer de elever som studerar journalistik vid Högskolan i Kalmar att få prova på att starta och driva produktionsbolag med inriktning på radio.
Avsikten är att studenterna ska lära sig att sälja in idéer till Sveriges Radio och sedan producera dem.

Produktionsbolagen kommer endast att vara fiktiva.
– Det är svårt att få praktikplats och det här är ett sätt för studenterna att få möjlighet att praktiskt jobba med radio. Sedan länge har det funnits produktionsbolag inom TV-branschen. Nu verkar det även komma inom radio. Dessutom finns det uttalade målsättningar att Sveriges Radio ska köpas in mer från produktionsbolag, säger Anders Larsson, universitetsadjunkt i journalistik vid Högskolan i Kalmar. ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home