Journalism education and tips for journalists

Tuesday, December 07, 2004

Trust me, I´m a journalist

Än en gång ligger journalister lång nere på "förtråendeskalan". Senaste Gallup i USA visar att på en skala 1-20 ligger tidningsjournalister på sextonde plats strax under Tv-journalister.
Politiker, advokater och begangnade bil försäljare (bilarna, inte försäljerna, är begagnade *L*) ligger sämre till.
Sjuksköterskor ligger i topp.

Där som här om man säger

0 Comments:

Post a Comment

<< Home