Journalism education and tips for journalists

Friday, August 13, 2004

Jag läser i dagens DN en artikel med rubriken:
Washington Post rannsakar egna journalistiken
och med följande ingress:

Artiklar som ifrågasatte Iraks innehav av massförstörelsevapen hade svårt att ta sig in i tidningen. Förstasidan var det inte tal om. Det bekände Washington Post, ett av den amerikanska pressens flaggskepp, på torsdagen.


Det var förstasides stoff i Washington Post (WP). Tidning erkänner bristande journalistisk integritet och omdömme.

Om man bortser ifrån det faktum att det tog Washington Post nästan ett halvår att erkänna problemet - en lång, detaljerat och insiktsfull artikel i New York Review of Books från Feb 26 med titel Now They Tell Us av Michael Massing tar upp alla de punkter WP nu erkänner - finns det en verklig (oavsiktlig) ironi i rubriken.

Med tanken på diskussionen om DN:s egen bristande moral och omdömme i fallet med Peter Borgström och Lars Linder kan vi bara hoppas på en liknande rubrik, på första sidan, men med Dagens Nyheter istället för Washington Post.

Men håll inte andan.

2 Comments:

  • Wow. Du jämställer krigshets med okrediterade rewrites? Allvarligt?

    By Anonymous Anonymous, at 2:37 PM  

  • Nix, jag jämställer journalistisk etik men bristande sådan.
    Och det tycker jag är alvarligt. Ty jag tror att en etisk journalistik är både möjlig och nödvändig.
    Och jag tror att man borde kunna diskutera hur journalistiken tillämpas. Och min syn på Washington Post som "sanningsbärare" kanske framgår av den artikel i NYRB jag länkar till.

    By Blogger Mark, at 4:17 PM  

Post a Comment

<< Home