Journalism education and tips for journalists

Friday, August 13, 2004

Hur anväds anonyma källor? Allt oftare vill källorna vara anonyma, vilket skapar stora trovärdighetsproblem. I USA har ett antal redaktioner sagt att de (i princip iaf) inte längre kommer att acceptera att officiella regeringsföreträdare förekommer anonymt.

Detta är en diskussion som har då och då rests i utbildningen, var, när och hur kan man acceptera anonyma källor.


NPR : Anonymous Sources in Government, Media


All Things Considered audio (en audiofil som är klickbar från länken ovan)
Aug. 10, 2004

Commentator Joe Davidson thinks it's time that journalists reconsider the use of anonymous sourcing and argues that anonymous sources undermine the trustworthiness of the media."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home