Journalism education and tips for journalists

Friday, November 19, 2004

Fy för DN!

Fan vad man blir trött på DN. Vilken snikenhet, feghet och arogans de visar upp gång på gång.
Som Gustav meddelar har de strukit den kursiverade mening ur Oivio Polites lilla notis om bloggforum:

Tillsammans med dryga hundratalet likasinnade kom de i måndags till Stockholm Bloggforum, ett seminarium om bloggar som dataförlaget IDG stod värd för. Bland arrangörerna fanns Erik Stattin, Sveriges meste bloggare. Han ledde en paneldiskussion med kvällens akademiker. Kan man lita på dem som bloggar?, var en given fråga. Kan man lita på dem som inte bloggar?, replikerade vetenskapshistorikern Gustav Holmberg. Vad har till exempel alla ickebloggande journalister att dölja? En hel, om man skall tro bloggaren som avslöjade att DN-journalisten Peter Borgström lånat lite väl flitigt ur New York Times.
Inte förvånad, men so pissed off.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home